FAQ

Herunder finder du svar på de spørgsmål, som jeg typisk får fra mine kunder i min praksis. Er der noget, du gerne vil have svar på, som ikke er med herunder, må du meget gerne sende mig en mail til info@haand-tryk.dk.

1: Skal jeg betale ekstra ved brug af mit klippekort, når der kommer nye priser?
Nej, når først du har købt et klippekort, så gælder det, uanset om priserne stiger, inden du får brugt alle dine klip. Det er kun i særtilfælde som corona, hvor mine udgifter er steget ekstraordinært, at jeg har indført en tillægsydelse. 
2: Hvad er forskellen på Afspænding fra top til tå og Afspænding som problemknuser?
Afspænding fra top til tå arbejder med at aflaste, nulstille og optanke din krop – her lægger du dig på briksen og slapper af, mens jeg forløser de spændinger jeg kan undervejs. Afspænding som problemknuser er min kropsterapeutiske ydelse, hvor vi arbejder mere korrigerende omkring dit kropsbrug via samtale og behandling, så du får optimeret din krop, dine ressourcer og din væren i egen krop.
3: Flex-klippekortet: Hvad kan det bruges til?
Mine flex-klippekort er blevet oprettet, da flere af mine faste kunder ønskede friheden til at kunne veksle mellem længden af deres behandlinger. Nogle gange har de brug for 60 minutter – andre gange 90 minutter. Med flex-klippekort, hvor et klip giver adgang til 15 min på briksen, klipper vi det antal gange, dagens behandling påkræver.
4: Jeg har svært ved at vurdere, hvilken længde behandling jeg har brug for. Hvordan finder jeg ud af det?
Det varierer en del fra person til person, hvor stort behovet er. Generelt siger jeg hellere for lidt tid end for meget, så undgår du overbehandling, og du kan jo altid komme igen. Det kan nogle gange være svært selv at mærke, men vi har tit en fornemmelse af hvor belastede vi er. Jeg plejer at sige, jo længere tid man har været belastet, og jo tungere belastning man har danset med, jo længere tid på briksen. Men det er en tommelfingerregel, så er man i tvivl, kan man altid skrive til mig på info@haand-tryk.dk .
5: Hvor ofte skal jeg forvente at komme hos dig?
Hyppigheden mellem behandlinger hos mig afhænger først og fremmest af dit behov og dit formål med behandlingerne. Men tommelfingerreglen hos mig er, at der som minimum skal gå en uge mellem behandlingerne for at kroppen kan få lov til at integrere ændringerne. Går der mere end fire uger, er der oftest kommet mange nye spændinger til, og effekten fra den forrige behandling kan være svær rigtig at mærke. Derfor vil udviklingskurven blive fladere. Men når dette er sagt, så husker kroppen selv efter flere år, hvordan det er at ligge på briksen og modtage afspændingen, så man vil aldrig starte ”forfra”. Og hver behandling vil altid arbejde i dybden med din krop – oplevelsen af et sammenhængende forløb vil blot være mere tydelig, hvis der ikke går for lang tid mellem behandlingerne. 
6: Jeg har tidligere haft dårlige oplevelser hos andre behandlere, hvor jeg har fået det skidt efterfølgende – hvordan undgår jeg det hos dig?
Når jeg starter en behandling, taler vi sammen, før jeg går i gang. Når det er første gang, er samtalen lidt længere, da jeg netop spørger ind til dine tidligere oplevelser og dine aktuelle behov.  Vi har alle et individuelt smerteniveau, og derfor skal alle ikke behandles ens. Hvis man ikke tager højde for dette, kan du opleve, at behandlingen nærmest gør ondt, eller at du næsten ikke kan mærke den. Får man ”en for voldsom” behandling, bliver man oftest overbehandlet og får det ubehageligt eller decideret skidt i dagene efter. Ligger man i den anden ende af spektret, vil man måske opleve, at man ikke kan mærke nogen forskel. Så derfor bruger jeg netop denne snak til at stille skarpt på, hvordan dine behov er, og hvilke erfaringer din krop har med sig fra tidligere.

8: Før i tiden havde du en masse forskellige behandlinger, og nu har du skåret meget ned på dem – betyder det så, at du ikke laver dem længere?

Ja og nej – i princippet tilbyder jeg det samme behandlingsarbejde som altid. Men jeg havde tidligere en del nye kunder, der havde svært ved at mærke, hvad deres behov var, og derfor også havde svært ved at vælge. Så jeg valgte at ændre i opbygningen af mit behandlingsudvalg, sådan du nu blot skal vælge om du vil aflastes og nulstilles, eller om du vil indgå i et omlægningsarbejde omkring brugen af din krop i hverdagen. Så finder vi ud af, når du kommer ind til mig, hvad du derudover har brug for. 

9: Behandler du også børn?
Nej – det gør jeg ikke. Jeg har tidligt som behandler valgt ikke at behandle børn, da jeg altid har været tiltrukket af at hjælpe voksne, der er kommet kropsligt på afveje, med at komme tilbage på rette spor. Når man arbejder med børn, står man fagligt med et ikke-færdigudviklet menneske, som skal mødes på det udviklingsniveau, det er kommet til, som ikke er sagen med voksne. Derfor modtager jeg ikke børn i min praksis, da jeg ikke længere har den fornødne ekspertise til at hjælpe dem optimalt.
10: Tidligere havde du behandlinger til særligt sensitive – er du helt stoppet med dem?
Nej – tværtimod. Jeg har med årene specialiseret mig i at behandle særligt sensitive og nervesystemer, der er særligt belastede, fordi jeg selv er det, og fordi jeg derfor både kender til det fagligt som erfaringsmæssigt. Her booker du blot enten top til tå eller problemknuseren, og så tilpasser jeg indholdet til dig som særligt sensitiv.
11: Hvorfor behandler du ikke hele ugen?
Med den behandlingsform jeg tilbyder, bruger jeg min egen krop i mine behandlinger – fysisk og mentalt. Da dette er et meget krævende arbejde, som min krop skal reparere sig selv ovenpå, er der begrænsning på, hvor mange timers arbejde jeg kan levere om ugen, hvis jeg vil sikre, at alle mine kunder får samme kvalitet i behandlingen og oplevelse under besøgene hos mig. Og da mange af mine kunder er glade for behandlinger om lørdagen eller sidst på ugen, holder jeg derfor forskudt weekend og holder derfor lukket om mandagen.

12. Mangler du svar på noget?

Så kan du stille dit spørgsmål her: info@haand-tryk.dk